Urządzenia kryminalistyczne

Urządzenia dla techników oraz laboratoriów kryminalistycznych dla działów: fizykochemia, biologia, daktyloskopia, mechanoskopia, badania pisma. Więcej informacji poniżej lub na stronie producenta