Kryminalistyka

Urządzenia dla laboratoriów kryminalistycznych dla działów: fizykochemia, biologia, daktyloskopia, mechanoskopia, badania pisma.