Badanie mikrośladów

Urządzenia do precyzyjnego porównywania oraz identyfikacji mikrośladów

SolaMate FPX

System automatycznej identyfikacji śladów butów. SoleMate® FPX to nowy i ulepszony system, który łączy kompleksowe narzędzie do zarządzania śladami z obuwia z obszerną bazą danych obuwia …

solemate

SoleMate

Baza danych referencyjnych do identyfikacji śladów butów. Baza danych SoleMate zawiera szczegóły dotyczące ponad 39 000 typów obuwia, w tym przykładowe odbitki śladów obuwia. …

ecco2

ECCO2

Urządzenie do podstawowej analizy dowodów przez spektroskopię indukowaną laserem. Dzięki dużej komorze na próbki ECCO 2 jest przeznaczony do analizy papieru, szkła, metali, farb, włókien, …

Bazy widm ramanowskich

Zwiększenie możliwości instrumentów ramanowskich poprzez dodanie szerokiej gamy baz danych spektrów referencyjnych. Obszerny zbiór bibliotek został opracowany przez S.T. Japonia i sformatowany do użytku z systemami Foram …

Foram3

Spektrometr ramanowski specjalnie dostosowany do badań kryminalistycznych. Szybka, nieniszcząca i wysoce skuteczna spektroskopia ramanowska jest idealną techniką do identyfikacji i porównywania substancji w kryminalistyce. W przeciwieństwie …

ffTA

Modułowy system badania mikrośladów. ffTA to potężny i elastyczny wielofunkcyjny system, który zapewnia laboratorium kryminalistycznemu szereg narzędzi analitycznych na jednym mikroskopie obsługiwanym przez jeden komputer. …