Serwis

W firmie posiadamy własny dział serwisu zajmujący się konserwacjami i naprawami mikroskopów (nie tylko Nikon), sprzętu komputerowego, kalibracjami mikroskopów, modyfikacjami i przeróbkami istniejącego sprzętu oraz szkoleniami z użytkowania mikroskopów oraz systemów komputerowej analizy obrazu.

Zgłoszenie serwisowe.

Uprzejmie prosimy o wpisanie najważniejszych informacji w celu uzyskania szybkiej odpowiedzi:

  • rodzaj sprzętu (mikroskop, kamera, oprogramowanie, mikromanipulatory, urządzenie kryminalistyczne, system laserowy itp.) oraz jego typ/model
  • rodzaj serwisu (przegląd okresowy, zgłoszenie awarii, wymiana lamp, dodatkowe szkolenie, itp)
  • oczekiwany termin wykonania usługi
  • dane kontaktowe (osoba odpowiedzialna, bezpośredni nr telefonu, nazwa instytucji/firmy, lokalizacja sprzętu do serwisu, adres e-mail)