ffTA

Modułowy system badania mikrośladów.

ffTA to potężny i elastyczny wielofunkcyjny system, który zapewnia laboratorium kryminalistycznemu szereg narzędzi analitycznych na jednym mikroskopie obsługiwanym przez jeden komputer. Przełączając się z modułu na moduł, operator może wykonywać szeroki zakres zadań analitycznych w celu uzyskania maksymalnej ilości dowodów kryminalistycznych w możliwie najkrótszym czasie.

Na jednym mikroskopie można prowadzić badania z zakresu pomiaru współczynnika refrakcji, spektrometrii ramanowskiej, fluorescencji, polaryzacji czy spektroskopii UV-VIS-IR.

 Za pomocą multipleksera optycznego operator po prostu przełącza obraz z jednego modułu na drugi.

Zobacz na stronie producenta.

Broszury od producenta

Plik Wielkość pliku
pdf ffTA 2 MB