ecco2

ECCO2

Urządzenie do podstawowej analizy dowodów przez spektroskopię indukowaną laserem.

Dzięki dużej komorze na próbki ECCO 2 jest przeznaczony do analizy papieru, szkła, metali, farb, włókien, minerałów i pozostałości po postrzałach za pomocą laserowej spektroskopii rozpadu (LIBS), zapewniając analizę elementarną na materiałach o wielkości nawet 300 mikronów.

System wykorzystuje laser pulsacyjny o wysokiej intensywności zogniskowany na próbce, aby utworzyć plazmę odparowanej materii, która emituje widmo atomowe elementów składowych. Baza danych linii emisji zapewnia automatyczną identyfikację i etykietowanie obecnych pierwiastków.

Analiza za pomocą ECCO 2 jest szybka, prosta w obsłudze, wymaga minimalnego przygotowania próbki, daje natychmiastowe wyniki i jest wrażliwa na niskie części na milion. LIBS oferuje znaczące korzyści pod względem szybkości, czułości i opłacalności w porównaniu z innymi procesami, takimi jak XRF, SEM i spektrometria masowa.

Zobacz na stronie producenta.

Broszury od producenta

Plik Wielkość pliku
pdf ECCO 494 KB