nikon

mikroskopy Nikon

mikroskopy biologiczne, konfokalne odwrócone, proste, stereoskopowe

badawcze i laboratoryjne